УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Залишаючи свої контактні дані і натискаючи кнопку «Перейти до сплати», даю свою згоду Фізичній особі-підприємцю Гальчинській Анні Олександрівні (далі - ФОП) на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти (далі - ПД).

Дана згода надається на вчинення наступних дій з ПД: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення. Зазначені дії можуть відбуватися як з використанням засобів автоматизації (в т.ч. виключно), так і без використання таких засобів (ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-УІ).
Цілями обробки ПД є надання мені товарів та послуг, що реалізує ФОП і пропозиція мені таких товарів, для чого цим я даю свою згоду на відправку мені рекламної інформації про товари та послуги ФОП з використанням в тому числі телефонних дзвінків, СМС-повідомлень на вказаний в формі номер телефону, електронної пошти на вказаний в формі адресу, месенджерів WhatsApp, Viber, Telegram та інших.
Правові підстави збору та обробки персональних даних: Згода на обробку персональних даних.
Спосіб обробки персональних даних: Здійснюється у паперовій формі та/або електронній формі на серверах або у картотеках ФОП.
Доступ до бази персональних даних: Доступ до персональних даних мають ФОП, працівники (підрядники) ФОП, яким ФОП відповідно до внутрішніх документів надано право доступу до персональних даних, з урахуванням обмежень щодо конфіденційності та захисту (безпеки) персональних даних.
Дата початку обробки персональних даних: Дата початку обробки персональних даних починається з дати надання Згоди на обробку персональних даних.
Термін, протягом якого діє згоду на обробку ПД, в тому числі автоматизовану, становить 1 рік з моменту надання ПД шляхом заповнення форми; відкликання згоди здійснюється на підставі письмової заяви.
Права фізичних осіб під час збору та обробки персональних Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, та на доступ до своїх персональних даних.
Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.
Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.
Відкликати згоду на обробку персональних даних.
Відкликання згоди на обробку персональних даних
Фізична особа може відкликати ЗГОДУ на обробку персональних даних шляхом направлення ФОП письмового повідомлення не менше ніж за 30 (тридцять) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Відкликання не буде мати зворотної дії щодо персональних даних, що пройшли обробку до моменту отримання ФОП письмової Заяви на відкликання ЗГОДИ на обробку персональних даних.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ АФЕРТИ

За цим Договором одна сторона Фізична особа-підприємець Гальчинська Анна Олександрівна - Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу та Товару, детальна інформація про який міститься на Сайті.Покупці при придбанні Товару, детальна інформація про який міститься на Сайті, приймають умови цього Договору про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення на товар, оплати та отримання товару, відповідальності за невиконання умов цього Договору.1.3. У випадку здійснення Покупцем замовлення Товару, вважається, що Покупець цілком, безумовно та беззастережно погоджується з усіма умовами нижчевикладеної пропозиції (публічної оферти), в повному обсязі і безумовно приймає її (в т.ч. погоджується виконувати усі зобов’язання, які покладаються на Покупця даною офертою) без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України, а також підтверджує, що Покупцю зрозумілі усі її положення публічної оферти.1.4. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Покупець ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти. Цей договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ2.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, детальна інформація про який міститься на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб.2.2. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, детальна інформація про який міститься на сайті Сайті, шляхом оформлення Замовлення на придбання Товару.2.3. «Сайт» - сайт galchinskaya.com2.4. «Товар» - строковий 90-денний онлайн курс з макіяжу «МАКІЯЖ ДЛЯ СЕБЕ», розроблений Продавцем. За своєю суттю Товар втілений як електронний (цифровий) об’єкт, є обʼєктом захисту авторського права - Твором та підлягає використанню виключно у спосіб, передбачений даним Договором.Авторське право і право власності на матеріальний, електронний (цифровий) об’єкт, в якому втілено (зафіксовано) твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального, електронного (цифрового) об’єкта, в якому втілено (зафіксовано) твір, не означає передання (відчуження) майнових прав на твір 2.5. «Продавець» - суб'єкт господарської діяльності, що реалізує Товар, представлений на Сайті.2.6. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали Сайт та мають намір придбати Товар.2.7. «Замовлення» - належно оформлена (у тому числі в режимі Google Forms) заявка Покупця на купівлю Товару, що адресується Продавцю.2.8. «Авторські права» - виключні майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності на Товар, що належать Продавцю за захищаються відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про авторське право і суміжні права».2.9. «Автор» - фізична особа, яка своєю творчою діяльністю створила твір - Продавець за даним Договором.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати та передати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ4.1. Покупець оформляє замовлення самостійно на Сайті, шляхом оформлення заявки, у тому числі в режимі Google Forms.4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних.4.3. Щоб оформити Замовлення через Сайт необхідно:- обрати Товари, представлені на Сайті, та натиснути «Замовити» «Купити» «Отримати», після чого Покупця буде автоматично направлено до розділу заявки;- заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;- після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформити замовлення»;- здійснити оплату товару за визначеними на Сайті реквізитами.4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті та його оплати Покупцем.4.5. З моменту оформлення замовлення у Покупця наявний строк - 24 години на прийняття замовлення та вчинення дій спрямованих на передачу Товару.4.6. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.4.7. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення оформлення замовлення.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ 5.1. Товар передається Продавцем Покупцю шляхом надання доступу до файлу (файлів), розміщеному у системі google drive. 5.1.1. Надання доступу здійснюється за електронною адресою, вказаною Покупцем при заповненні заявки при формуванні Замовлення.5.1.2. Строк надання доступу на перегляд Товару (особисте користування) встановлюється - 90 календарних днів з моменту здійснення замовлення Покупцем.5.1.3. Після закінчення строку, передбаченого п.5.1.1. доступ на Товар припиняється, а відповідно і Покупець позбавляється права використання Товару.5.2. Оскільки Товар є обʼєктом авторського права, передача Товару Покупцю в розумінні ст.12 Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснюється шляхом строкового демонстрування Товару Покупцю.5.3. Право власності та право розпорядження Товаром ні в якому випадку не переходить до Покупця. Покупець отримує виключно право строкового особистого користування Товаром.

6. ОПЛАТА ТОВАРУ6.1. Ціна Товару вказується в гривнях.6.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості Товару, зазначеного у підтвердженому замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цього Товару, вказаного на Сайті та усіх податків та зборів.6.3. Оплата Товару здійснюється за допомогою безготівкового розрахунку за банківськими реквізитами Продавця, вказаними на сайті, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на Сайті, або за допомогою платіжних сервісів вказаних на сайті.6.4. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.6.5. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення.6.6. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.
7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ7.1. Враховуючи специфіку Товару, Покупець не має права відмовитися від отриманого Товару, оскільки Товар виступає обʼєктом авторського права є захищеним в розумінні законодавства про захист права інтелектуальної власності. 7.2. Факт надання доступу до обʼєкту авторського права у спосіб, передбачений Законом України «Про авторське право і суміжні права» є закінченим способом реалізації майнових прав інтелектуальної власності. У звʼязку з чим повернення Товару та грошових коштів - не передбачається.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН8.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати Товар у спосіб передбачений Договором, запропонований до продажу на Сайті, відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлений ним Товар.8.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, продемонстровані на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.8.3. Продавець зобов’язується:- передати Товар, у порядку та на умовах, передбачених даним Договором;- забезпечити можливість замовлення та оплати Товару;- надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення;8.4. Продавець має право:- відмовити у продажі та/або передачі Товару у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору;- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;- залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;- змінювати умови та/або термін та спосіб передачі Товару Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону або електронною поштою;8.5. Покупець зобов’язується:- уважно ознайомитись з умовами цього договору;- дотримуватись умов даного Договору;- прийняти Товар, який відповідає замовленню Покупця;- оплатити Товар до його отримання;- забезпечити особисте використання Товару, не здійснювати його розповсюдження (будь-якими способами поширення) третім особам.8.6. Покупець має право: - вимагати від Продавця передачі Товару у відповідності до умов даного Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаного ним Товару.9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.9.4. Покупець несе відповідальність за порушення авторських прав, передбачену чинним законодавством та зобовʼязується у випадку недозволеного Продавцем поширення третім особам Товару (частини Товару) компенсувати збитки (реальні збитки та упущену вигоду) завдані Продавцю у повному обсязі.9.5. Покупець несе відповідальність за правильність і достовірність внесених даних до форми Замовлення.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.10.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.10.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.
11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ11.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ПІБ, номер мобільного телефону, адресу електронної пощти та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами. 11.1.1. Продавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Покупця третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки - виконання умов даної оферти. При цьому, третім особам, які можуть мати доступ до особистої інформації Покупця, якщо це необхідно для виконання їхніх функцій, забороняється використовувати особисту інформацію з іншою метою, ніж як з метою виконання умов даної оферти.11.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон та електронну пошту Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті, Мобільному додатку. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.11.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті, Мобільному додатку в загальнодоступній формі.11.4. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».11.5. Загальна інформація, яка стосується таких аспектів, як кількість відвідувачів сайту, на які сторінки вони заходять, яку інформацію завантажують, тип веб-браузера та операційна система, яку вони використовують, назва провайдера інтернет-послуг, тощо автоматично отримується Продавцем. Продавець має право узагальнювати цю інформацію з подібними даними про інших відвідувачів з метою подальшого аналізу та вдосконалення пристосування веб-сайту до потреб відвідувачів (потенційних Покупців).
12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ12.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем.12.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.
13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ13.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо,рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.13.2. Сторона, що не може виконати свої договірні зобов'язання через настання форс-мажорних обставин, повідомляє другу Сторону письмово про такі обставини протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їхнього настання та строк виконання зобов'язань відкладається на термін дії таких обставин. 13.3. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їхнього терміну дії є письмове підтвердження, видане Торгово-промисловою палатою.13.4. Якщо дані обставини будуть тривати більше 3 (трьох) місяців, то Сторони мають право розірвати цей Договір. Сторони зобов’язані здійснити всі розрахунки.
14. ДОДАТКОВІ УМОВИ14.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.14.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.14.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.14.4. У випадку встановлення особливих умов стосовно вартості Товару, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо - такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.14.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення Покупець підтверджує наступне:- Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;- Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товару, умовами оплати та передання, іншими умовами купівлі-продажу, зазначеними на Сайті;- усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, електронна пошта, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно Товару, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його здійснення не допускається.
Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Покупцем, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами. Покупець дає згоду на використання своїх персональних даних. У випадку, що не врегульовані цим Договором, Покупець і Продацець зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України. 

Фізична особа-підприємецьГальчинська Анна Олександрівна  Номер взяття на облік платника податків:  155423050574 від 16.03.2023 рокуПоштова адреса: Академіка Заболотного 67/1 кв 41Адреса електронної пошти: moc.liamg%40ssnosselpuekam

Illustration